Macluumaadka laga doonayo deganeyaasha joogtada ah ee guryaha kiraysan

Bixi kirada

Waxaad ku bixin kartaa kiradaada wadiiqooyinka soo socda:

  • lacag bixin toos ah oo bangigaaga laga shubanayo ama koontadaada jamciyadda dhismaha: kala xiriir sarkaaga guriyaynta haddii aad naga doonaysid annaga in aan diyaarinno lacag jarashada tooska ah oo annagi si otomaatig ah aan uga bixinaynno bangigaaga bilowga bil walba
  • xafiiska boostada: isticmaal kaarkaaga lacag bixinta kirada ee marinta
  • khadka tooska ah ee furan: weydiiso in Sarkaaga Guriyeyntu ku tuso sida wax yihiin
  • kaar amaah ahaanta ama kan lacagta laga jaranayo: kala xiriir Sarkaalkaaga Guruyeynta si lacag bixinta ugu sameeyo taleefan ahaan ama ka dalbo iyaga inay aqbalaan lacag bixinta elektaroonigga ah markii ay kugu soo booqdaan gurigaaga
  • jeeg ahaanta: fadlan ku qor cinwaankaaga iyo nambarka tixraaca lacag bixintaada dhabarka dambe ee jeeg walba isla markaana ku soo boostee lacag bixinta cinwaanka ah Notting Hill Housing, 1 Sussex Place, Hammersmith, W6 9EA.

Haddii aad heshid waxtarka guriyeynta, waxaad sida caadiga ah kala meel dhigi kartaa arintaas dawladda hoose ee deegaankaaga si ay si toos ah noogu siiyaan lacagtaas.

Soo sheeg wixii dayactiris ah

Soo gudbinta wixii dayactiris ah kala xiriir Sarkaalkaaga Guriyeynta.

Wixii dayactiris deg deg ah oo ka baxsan saacadaha xafiisku shaqeeyo, soo wac 0845 603 0714.

Nabadgelyada Gaaska

Haddii uu kuu yaal diiriyaha gaasku, mashiinka cunto karinta ama wax kale oo qalab ah, waa inaad noo oggolaataa inaan gurigaaga galno si u sameynno baaritaan bilaash ah oo ku saabsan nabadgelyada gaaska markii aan u baahanno. Waxaad heli doontaa warqad ay ku taal waqtiga iyo taariikhdu.

Haddii aad doonaysid inaad habeyso baaritaan xor ah oo nabadgelyada gaaska ah, naga soo wac nambarka taleefan ee ah 020 8357 5151.

Haddii gaasku kaa xirmo wac saad siiyahaaga. Haddii aysan ku caawin kareynin markaas wac Sarkaalkaaga Guriyeynta.

Haddii gaas kuu soo uro

Haddii aad is leedahay gaas baa kuu soo uraya si dhakhso leh u wac Xakameynta Qaranka (National Grid) oo nambarka laga wacayaa yahay 0800 111 999.

Haddii gaas kuu soo uro:

  • ka xidh gaaska mitirkaaga
  • wada fur daaqadaha oo dhan
  • HA daarin hana demin laydhadhka/nalalka, wixii qalab ah ama aaladaha kale ee korontada ku shaqeeya
  • HA keensan waxyaabaha holca (sida kibriidka ama walcadaha sigaarka) gurigaaga gudihiisa.

Dhibaatooyinka lagu qabo dadka

Haddii lagu dhibay ama kharbudaad gudaha ahi ku hayso naga soo wac nambarka taleefan ee ah 020 8357 5000.

Haddii aad hayso cabasho ku saabsan yabaq ama muran idiin dhexeeya adiga iyo deriskaaga, waxa ugu wanaagsan ee la sameeyaa waa inaad la hadashid iyaga. Haddii taasi aysan shaqayn ka dib la xiriir Sarkaalkaaga Guriyeynta.

Rarista guriga

Haddii aad doonaysid inaad guudho waad u wareegi kartaa dhisme kale adoo isticmaalaya Adeegga Meelaynta. Wixii macluumaad dheeri ah kala xiriir Sarkaalkaaga Guriyeynta.

Waxaad sidoo kale codsan kartaa inaad isku beddal ku sameysid gurigaaga adigoo noo soo maraya annaga ama dawladda hoose ee deegaankaaga, ama ku xayeysiinaya gurigaaga wax isweydaarsi ahaan tiro baro internetka ah. Wixii macluumaad dheeraad ah kala xiriir Sarkaalkaaga Guriyeynta.

Macluumaadka dheeriga ah

Haddii aad qabtis wax su'aalo kale ah la soo xiriir Sarkaalkaaga Guriyeynta, ka soo wac xafiiskayaga taleefan nambarka ah 020 8357 5000 ama e-mailka cinwaankiisu yahay cst@nhhg.org.uk. Waan kuu heli karnaa turjubaan haddii loo baahdo.